500-053-897 biuro@mennica-czestochowa.pl

Regulamin

Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki, zasady oraz spos贸b sprzeda偶y prowadzonej przez firm臋 Silver Art z siedzib膮 w Latos贸wce za po艣rednictwem sklepu internetowego https://mennica-czestochowska.com, zwanego dalej Sklepem Internetowym.

搂1

Definicje

 1. Sprzedawca 鈥 firma Silver Art Agnieszka Mechelewska 42-244 Latos贸wka, ul. S艂oneczna 9a, posiadaj膮ca numer identyfikacji podatkowej NIP 7292373466, dzia艂alno艣膰 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, kt贸ra to prowadz膮c dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, dokonuje w ramach Sklepu internetowego sprzeda偶y towar贸w lub 艣wiadczenia us艂ug.
 2. Sklep internetowy 鈥 oznacza stron臋 internetow膮, pod kt贸r膮 Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 w domenie mennica-czestochowska.com
 3. Klient 鈥 u偶ytkownik, kt贸ry w ramach Sklepu internetowego zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y.
 4. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa zawarta na odleg艂o艣膰, na zasadach wynikaj膮cych z Regulaminu pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem.
 5. Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 6. Dostawa 鈥 oznacza czynno艣膰 faktyczn膮 polegaj膮c膮 na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Dostawcy, Towaru okre艣lonego w zam贸wieniu.
 7. Dostawca 鈥 oznacza podmiot, z kt贸rym wsp贸艂pracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towar贸w.
 8. Towar 鈥 oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Sklepu internetowego, mog膮cy by膰 przedmiotem Umowy sprzeda偶y.
 9. Trwa艂y no艣nik 鈥 oznacza materia艂 lub narz臋dzie umo偶liwiaj膮ce Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobi艣cie do niego, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy dost臋p do informacji w przysz艂o艣ci przez czas odpowiedni do cel贸w, jakim te informacje s艂u偶膮, i kt贸re pozwalaj膮 na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

搂2

Postanowienia og贸lne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym maj膮tkowe prawa autorskie, prawa w艂asno艣ci intelektualnej do jego nazwy nale偶膮 do Sprzedawcy. Wszystkie nazwy towar贸w oraz znaki towarowe oraz zdj臋cia nale偶膮 do ich prawnych w艂a艣cicieli i na stronach Sklepu Internetowego zosta艂y u偶yte wy艂膮cznie w celach informacyjnych, korzystanie z nich mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie w spos贸b okre艣lony i zgodny z prawem.
 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasob贸w i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta dzia艂alno艣ci, kt贸ra narusza艂aby interes Sprzedawcy.
 3. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesy艂aj膮c je na Trwa艂ym no艣niku do Klienta.

搂3

P艂atno艣膰 zam贸wie艅

 1. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione Towary:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja zam贸wienia rozpoczyna si臋 po wp艂yni臋ciu 艣rodk贸w na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Bezpo艣rednia wp艂ata poprzez bramk臋 鈥淧ayU鈥. Realizacja zam贸wienia rozpoczyna si臋 po obci膮偶eniu konta Kupuj膮cego.
  3. Bezpo艣rednia wp艂ata poprzez bramk臋 “Paynow”. Realizacja zam贸wienia rozpoczyna si臋 po obci膮偶enia konta Kupuj膮cego.
  4. P艂atno艣膰 za pobraniem- bezpo艣rednio u Dostawcy

搂4

Realizacja zam贸wie艅

 1. Sprzedawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Towar b臋d膮cy przedmiotem Umowy sprzeda偶y bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie internetowym informacje o czasie potrzebnym do realizacji zam贸wienia i Dostawy.
 3. Termin Dostawy i realizacji zam贸wienia wskazany w Sklepie internetowym liczony jest w dniach roboczych.
 4. Zam贸wione Towary s膮 dostarczane do Klienta za po艣rednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zam贸wienia.
 5. Klient powinien sprawdzi膰 dor臋czon膮 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przy przesy艂kach danego rodzaju, w obecno艣ci pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy艂ki Klient ma prawo 偶膮da膰 od pracownika Dostawcy spisania w艂a艣ciwego protoko艂u.
 6. Sprzedawca, zgodnie z wol膮 Klienta, do艂膮cza do przesy艂ki b臋d膮cej przedmiotem Dostawy dokument potwierdzaj膮cy Umow臋 sprzeda偶y.
 7. W przypadku nieobecno艣ci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy sk艂adaniu zam贸wienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie pr贸b臋 kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w kt贸rym Klient b臋dzie obecny. W przypadku zwrotnego odes艂ania zam贸wionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawc臋, Sprzedawca skontaktuje si臋 z Klientem drog膮 elektroniczn膮 lub telefonicznie, ustalaj膮c ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

搂5

R臋kojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostaw臋 Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Klienta, je偶eli Towar ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia).
 2. Je偶eli Towar ma wad臋, Klient mo偶e:
  1. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez sprzedawc臋 albo sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wad. Klient mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Klienta inny spos贸b zaspokojenia.
  2. 偶膮da膰 wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usuni臋cia wady. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 Towar wadliwy na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰 uczynienia 偶膮daniu Klienta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y Towaru wadliwego w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe lub w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta b臋d膮cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 Towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, lecz termin ten nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny z powodu wady Towaru. Je偶eli Klient 偶膮da艂 wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady, termin do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y lub z艂o偶enia o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany Towaru lub usuni臋cia wady. W przypadku Towaru, kt贸ry by艂 oznaczony przez Sprzedawc臋 jako u偶ywany, Sprzedawca odpowiada za niezgodno艣膰 Towaru z umow膮 w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed up艂ywem jednego roku od dnia Dostawy.
 5. W przypadku Klienta b臋d膮cego Przedsi臋biorc膮, Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi przed up艂ywem 1 roku od dnia Dostawy.
 6. Klient b臋d膮cy Przedsi臋biorc膮 traci uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli nie zbada艂 Towaru w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomi艂 niezw艂ocznie Sprzedawcy o dostrze偶onej wadzie.
 7. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z Towarem lub realizacj膮 Umowy sprzeda偶y, Klient mo偶e kierowa膰 w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w ci膮gu 14 dni od dnia 偶膮dania zawieraj膮cego reklamacj臋, ustosunkuje si臋 do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi膮zanej z realizacj膮 Umowy sprzeda偶y zg艂oszonej przez Klienta.

搂6

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawc臋 mog膮 by膰 obj臋te gwarancj膮 udzielon膮 przez producenta Towaru b膮d藕 dystrybutora.
 2. W wypadku Towar贸w obj臋tych gwarancj膮, informacja dotycz膮ca istnienia i tre艣ci gwarancji jest ka偶dorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

搂7

Odst膮pienie od umowy sprzeda偶y

 1. Klient b臋d膮cy Konsumentem, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y rozpoczyna si臋 od chwili obj臋cia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 3. Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 4. Klient mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu za po艣rednictwem formularza udost臋pnionego na stronie internetowej pod adresem: Moje konto -> Zam贸wienia lub Twoje zam贸wienie. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem podanym w szczeg贸艂ach zwrotu. Sprzedawca automatycznie przyjmuje formularz z艂o偶ony za po艣rednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, jest ona uwa偶ana za niezawart膮.
 6. Je艣li Klient z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y zanim Sprzedawca przyj膮艂 jego ofert臋, oferta przestaje wi膮za膰.
 7. Sprzedawca ma obowi膮zek niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Klienta o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, zwr贸ci膰 mu wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odes艂ania Towaru, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 8. Je偶eli Klient korzystaj膮cy z prawa do odst膮pienia wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b Dostawy oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 9. Klient ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru na adres Sprzedawcy przed up艂ywem tego terminu.
 10. W przypadku odst膮pienia Klient ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Towar nie mo偶e zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 12. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza spos贸b konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba, 偶e Klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 14. Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y nie przys艂uguje Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem w odniesieniu do um贸w, w kt贸rych Towarem jest rzecz
  1. wykonana na specjalne spersonalizowane zam贸wienie,
  2. dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

搂8

Postanowienia ko艅cowe

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w uzyskanych przez Sprzedawc臋 w ramach zawieranej umowy sprzeda偶y lub innych okoliczno艣ci okre艣lonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klient贸w w celu realizacji zam贸wie艅. Klientowi przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezb臋dnym do realizacji Dostawy.
 4. Wy艂膮cznym 藕r贸d艂em zobowi膮za艅 Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzeda偶y, strony b臋d膮 d膮偶y艂y do rozwi膮zania sprawy polubownie. Prawem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w powsta艂ych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Ka偶dy Klient mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym zakresie mo偶liwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy sta艂ych mediator贸w oraz istniej膮cych o艣rodk贸w mediacyjnych przekazywane s膮 i udost臋pniane przez Prezes贸w w艂a艣ciwych S膮d贸w Okr臋gowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zam贸wienia przyj臋te przez Sprzedawc臋 do realizacji przed dniem wej艣cia w 偶ycie nowego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie Regulaminu, kt贸ry obowi膮zywa艂 w dniu sk艂adania zam贸wienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w 偶ycie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wej艣ciem w 偶ycie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomoc膮 wiadomo艣ci przes艂anej drog膮 elektroniczn膮 zawieraj膮cej odno艣nik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej tre艣ci Regulaminu obowi膮zany jest zawiadomi膰 o tym fakcie Sprzedawc臋, co skutkuje rozwi膮zaniem umowy.
 8. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 14 wrze艣nia 2023 r.
 9. Ostatnia aktualizacja regulaminu dnia 14 wrze艣nia 2023 r.